Wedstrijd 17 augustus 2024

Hierbij delen wij jullie mede, dat onze geplande wedstrijd van 17 augustus a.s. komt te vervallen.

De reden hiervan is, dat er op deze datum een grote internationale wedstrijd in België wordt georganiseerd waaraan veel van onze vissende leden gaan deelnemen.

Onze wedstrijd betreft de tweede wedstrijd van de zomercompetitie. Aangezien er maar 2 wedstrijden voor de zomercompetitie beschikbaar waren en er ook nog 1 afvalt, hebben wij besloten geen zomercompetitie te vissen en de wedstrijd van 26 juli te laten meetellen voor de gewone competitie.

Dit houdt in, dat er dus 11 wedstrijden vist gaan worden, waarvan er 7 tellen voor de einduitslag.

Afzender ;het bestuur.