Mededeling bestuur

Aan de leden/donateurs,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de jaarvergadering en de feestavond in Haestinge.

Jaarvergadering: 5 maart, aanvang 15.00 uur.

Feestavond:plaatst vinden19 maart, aanvang 19.30 uur. Er is een warm- en koud buffet.

Kosten euro 10,– per persoon.


Gaarne tijdig opgeven bij het bestuur.